ЈКП Водовод Златибор је у овом месецу интезивно радио на проширењу водоводне мреже у МЗ Трипкова. Упоредо са радовима на изградњии путне инфраструктуре, вршили смо и постављање новог цевовода у труп пута, како се новоизграђена саобраћајница не би касније секла ради постављања цеви. Пре асфалтирања постављене су и дуктилне цеви које према пројекту цевовода за Сушичка врела прелазе саобраћајницу.

(Вест објављена дана 29. априла 2022. године)