ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Документ (jpg/pdf file) који се потражује мора бити приложен уз захтев
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за доставу рачуна путем електронске поште биће аутоматски одбијен
 • Корисник услуга дужан је писаним путем обавестити пружаоца услуге о било каквој промени личних идентификационих података најкасније 8 дана од дана настале промене. У противном, уколико из овог разлога буде онемогућена комуникација са корисником услуге, сматраће се да је достава свих е-писама од стране пружаоца услуга потрошачу уредно извршена
 • Кориснику ће се рачуни достављати искључиво путем електронске форме и то од наредног обрачунског периода, те ће таква достава важити све док се у писаној форми не откаже

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЛИ НАЗИВ ФИРМЕ (обавезно)*

  ШИФРА КОРИСНИКА (обавезно)*

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

  АДРЕСА (обавезно)*

  МЕСТО (обавезно)*

  ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  ПИБ ЗА ПРАВНА ЛИЦА (опционо)

  E - MAIL (обавезно)*

  НАПОМЕНА (опционо)

  Документ прилога (jpg/pdf file) (обавезно)*
  -копија личне карте корисника