ОПШТИ ДОКУМЕНТИ

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за ЈКП Водовод Златибор за 2024. годину можете преузети овде.

Податке о броју запослених на дан 01.01.2024. године можете преузети овде.

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за ЈКП Водовод Златибор можете преузети овде.

Одлуку о одређивању лица задуженог за родну равноправност можете преузети овде.

Податке о броју запослених можете преузети овде.

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места можете преузети овде.

Организациону шему можете преузети овде.

Одлуку о одређивању одговорног лица за заштиту архивске грађе можете преузети овде.

Извештај о испитивању задовољства корисника комуналних услуга у Општини Чајетина можете преузети овде.

Податке о броју запослених можете преузети овде.

Листу категорија документарног материјала можете преузети овде.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивача код ЈКП Водовод Златибор можете преузети овде.

Одлуку о измени ценовника основних комуналних услуга можете преузети овде.

Одлуку о водоводу и канализацији на територији Општине Чајетина можете преузети овде.

Одлуку о облику и начину плаћања комуналних услуга на територији Општине Чајетина можете преузети овде.

Одлуку о комуналном уређењу Општине Чајетина можете преузети овде.

Одлуку о измени одлуке о образовању комисије за решавање рекламација потрошача можете преузети овде.

Правилник о безбедности информационо – комуникационог система ЈКП Водовод Златибор можете преузети овде.

Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Водовод Златибор можете преузети овде.

Правилник о заштити података личности можете преузети овде.

Одлуку о именовању лица за заштиту података о личности у складу са одредбама чланова 56.-58. Закона о заштити података о личности можете преузети овде.

Податке о броју запослених можете преузети овде.