ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ АДРЕСЕ ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА

Напомена:

  • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
  • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за промену адресе за доставу рачуна биће аутоматски одбијен

    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЛИ НАЗИВ ФИРМЕ (обавезно)*

    ШИФРА КОРИСНИКА (опционо)

    КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

    АДРЕСА (обавезно)*

    МЕСТО (обавезно)*

    ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

    ПИБ ЗА ПРАВНА ЛИЦА (обавезно)*

    СТАРА АДРЕСА (обавезно)*

    НОВА АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА (обавезно)*

    НАПОМЕНА (опционо)