Вода из нашег водосистема је физичко-хемијски и бактериолошки потпуно исправна што потврђују и анализе Завода за јавно здравље Ужице. Мирис који се спорадично осећа у неким деловима водоводне мреже је последица поремећаје квалитета сирове воде(воде пре прераде) услед невремена које је недавно захватило сливно подручје водозахвата Рибница. Наша служба прераде и контроле квалитета воде је одреаговала адекватно новонасталим условима и врши појачан надзор у сарадњи са Заводом за јавно здравље Ужице. Уколико дође до поремећаја у квалитету воде у водосистему тј. до физичко хемијске и бактериолошке неисправности воде, обавестићемо грађане путем нашег сајт или друштвених мрежа.

Захваљујемо на стрпљењу.