Програм пословања

Овде можете преузети програм пословања за 2015. годину.

Овде можете преузети прилоге о пословању предузећа.

Овде можете преузети програм пословања за 2016. годину.

Овде можете преузети прилоге о пословању предузећа за 2017. годину.

Овде можете преузети програм пословања за 2017. годину.

Овде можете преузети програм пословања за 2018. годину.

Овде можете преузети одлуку Надзорног одбора о освајању програма пословања за 2018. годину

Овде можете преузети сагласност Скупштине на програм пословања за 2018. годину

Овде можете преузети средства за посебне намене за 2018. годину

Овде можете преузети програм пословања за 2019. годину.

Овде можете преузети одлуку Надзорног одбора о освајању програма пословања за 2019. годину

Овде можете преузети план инвестиционих улагања и план инвестиција за 2019. годину.

Овде можете преузети решење о сагласности на програм пословања за 2019. годину.

Овде можете преузети програм пословања – I измена за 2019. годину.

Овде можете преузети план инвестиционих улагања и план инвестиција – I измена за 2019. годину.

Овде можете преузети одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама програма пословања за 2019. годину