РЕКЛАМАЦИЈЕ

Ваше рекламације можете предати лично у просторијама ЈКП Водовод Златибор, улица Александра Карађорђевића 6А Чајетина сваким радним даном од 07h до 15h. 

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Документ (jpg/pdf file) који се потражује мора бити приложен уз захтев
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за рекламацију биће аутоматски одбијен

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  ШИФРА КОРИСНИКА (обавезно)*

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

  Е-MAIL (обавезно)*

  ВАША ПОРУКА (опис рекламације) (обавезно)*

  ДОКУМЕНТ ПРИЛОГА (jpg/pdf file) (обавезно)*