Због пуцања потисног цевовода из Ужица у месту Сурдук Даутовац и део Мачката који се снабдевају из рез. ВРШЧИЋ у поподневним сатима остаће без воде.