ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Доказ о уплати таксе за издавање потврде о озакоњењу по важећем ценовнику ЈКП Водовод Златибор (нацрт уплатнице можете преузети овде)
 • Документ (jpg/pdf file) који се потражује мора бити приложен уз захтев
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за издавање потврде за озакоњење биће аутоматски одбијен
 • Рок за издавање потврде је највише 15 дана. Захтев се обрађује и издаје у року од 24 часа, осим у случајевима додатне провере на терену. Подносилац ће бити телефонски обавештен, уколико постоје сметње за решавање предмета.
 • Захтев се подноси за сваки објекат појединачно, осим у случају да је више стамбених јединица у оквиру једног објекта

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  ШИФРА КОРИСНИКА (обавезно)*

  АДРЕСА ДОСТАВЕ РАЧУНА (УЛИЦА И БРОЈ) (опционо)

  МЕСТО (опционо)

  БРОЈ ПАРЦЕЛЕ (обавезно)*

  КАТАСТАРСКА ОПШТИНА (обавезно)*

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

  НАПОМЕНА (опционо)

  Документ прилога (jpg/pdf file) (обавезно)*
  -доказ о уплати таксе