ПРИГОВОР НА РАДОВЕ

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Документ (jpg file) који се потражује мора бити приложен уз захтев
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за приговор на радове биће аутоматски одбијен

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (опционо)

  ЛОКАЦИЈА ПРОБЛЕМА (опционо)

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (опционо)

  Е-MAIL (опционо)

  НАПОМЕНА (опис проблема) (обавезно)*

  ДОКУМЕНТ ПРИЛОГА (jpg file) (опционо)