ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
(цене су у динарима без ПДВ-а)
        
НАЗИВЦЕНА
1) Накнада за испоручену воду по m3
домаћинства и власници зграда за одмор42,50
школе, домови здравља и социјалне установе42,50
предузећа и власници пословних простора77,40
делатност болница67,00
2) Накнада за одвођење отпадних вода по m3
домаћинства и власници зграда за одмор12,50
школе, домови здравља и социјалне установе12,50
предузећа и власници пословних простора20,40
делатност болница18,50
3) Накнада за одржавање водоводних инсталација (месечни паушални износ)
А) домаћинства, власници зграда за одмор, школе, домови здравља, социјалне установе, јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина Чајетина
прикључак 1/2″ и 3/4″ или преко заједничког водомера168,30
прикључак 1″ и 5/4″517,00
прикључак 6/4″1.020,00
прикључак 2″2.027,00
прикључак 3″5.090,00
Б) остали корисници
прикључак 1/2″ и 3/4″ или преко заједничког водомера564,00
прикључак 1″ и 5/4″1.490,00
прикључак 6/4″2.782,00
прикључак 2″ и 2 1/2″5.575,00
прикључак 3″9.281,00
прикључак 4″13.908,00
В) накнада за одржавање хидрантске мреже по кориснику
комбиновани водомер DN5050,00
комбиновани водомер DN8060,00
комбиновани водомер DN10070,00
4) Накнада за испоручену воду по m3 за месни водовод Сирогојно
домаћинства и власници зграда за одмор49,00
школе, дом здравља49,00
предузећа и власници пословних простора68,00
5) Накнада за испоручену воду по m3 за све категорије месних водовода Мачкат и Крива река
вода за пиће68,00
техничка вода55,00
ЦЕНОВНИК УСЛУГА
(цене су у динарима без ПДВ-а)
        
НАЗИВЈЕД. МЕРЕЦЕНА
1) Издавање докумената
технички условиком.3.000,00
потврда о прикључењу (за легализацију)ком.1.000,00
промена корисника услугаком.1.000,00
2) Прикључак на водоводну мрежу месног водовода
3/4″ком.80.000,00
1″ком.92.000,00
5/4″ком.100.000,00
6/4″ком.110.000,00
комбиновани DN50/25ком.230.000,00
комбиновани DN80/25ком.250.000,00
комбиновани DN100/25ком.275.000,00
3) Уградња нових водомера
1/2″ком.5.000,00
3/4″ком.5.300,00
1″ком.8.000,00
5/4″ком.8.500,00
6/4″ком.12.000,00
2″ком.40.777,00
комбиновани DN50/25ком.75.000,00
комбиновани DN80/25ком.85.000,00
комбиновани DN100/25ком.95.000,00
4) Замена баждарених водомера
1/2″ и 3/4″ без замене сатаком.1.385,00
1″ и 5/4″ без замене сатаком.2.023,00
6/4″ без замене сатаком.3.324,00
2″ без замене сатаком.9.699,00
1/2″ и 3/4″ са заменом сатаком.2.000,00
1″ и 5/4″ са заменом сатаком.2.600,00
6/4″ са заменом сатаком.4.000,00
2″ са заменом сатаком.10.000,00
комбиновани DN50/25ком.32.000,00
комбиновани DN80/25ком.38.000,00
комбиновани DN100/25ком.45.000,00
5) Скидање и поновно намештање водомера
домаћинстваком.2.000,00
предузећа и установеком.4.000,00
6) Ефективни час радника
КВ и ВКВh700,00
НКh500,00
7) Ефективни час мерних уређеја са руковаоцем
апарат за утврђивање положаја неметалне цевиh1.200,00
апарат за утврђивање положаја металне цевиh1.200,00
акустични уређај – хидролуксh2.300,00
корелатор P1h2.300,00
феромагнетни локаторh1.800,00
8) Ефективни час механизацијеОППРОСТАЛИ
Употреба путничког возила (25 рсд/km)h2.000,002.200,00
Камион до 4t (35 рсд/km)h1.610,002.300,00
ФАП кипер 8th3.100,003.400,00
ФАП кипер 8t са раоником за снег и подасипачемh3.800,004.300,00
Ровокопач – Крамерh3.800,004.300,00
Ровокопач – Крамер са хидрауличким чекићемh6.300,007.000,00
Ровокопач – Крамер са раоником за снегh4.800,005.400,00
Мини багерh3.500,004.000,00
Тракторh3.000,003.500,00
Трактор са раоником за снег и посипачем солиh3.500,003.800,00
Трактор са фекалном цистерномh3.000,003.500,00
Аутоцистернаh3.900,004.300,00
Аутоцистерна са два радникаh4.200,004.700,00
Специјално возило Вома  – отпушавање канализацијеh8.000,008.800,00
Вибро жабаh1.000,001.300,00
Чистач снегаh2.300,003.000,00
Пумпа за водуh1.700,002.000,00
Транспорт и чекање машине на посаоh60% од цене
9) Посебне услугеОППРОСТАЛИ
Сечење асфалтаm’110,00150,00
Ручни и машински ископ земље III и IV категорије са одбацивањем земље из ископа поред каналског роваm3690,00759,00
Ручни и машински ископ земље IV и V категорије са одбацивањем земље из ископа поред каналског роваm31.035,001.138,50
Машински ископ земље ровокопачем (ВЕРМЕР) [транспорт машине – 600дин/km]дубина 1,0 – 1,2mm’600,00800,00
дубина 0,6 – 1,0m400,00530,00
дубина до 0,6m370,00490,00
Машински ископ земље употребом трактора са ланцемm’100,00120,00
Ручни ископ канала за полагање водоводних и канализационих цевиm3970,001.067,00
Ручно планирање дна канала са материјалом за подасипањеm350,0055,00
Одвоз вишка земље из ископа са утоваром у моторно возилоm3560,00650,00
Споредни послови (ручни истовари, утовари, преноси и сл.)h300,00330,00
Сакупљање ризле са саобраћајница (крамер, камион и физички радници)h6.300,007.000,00
Ограђивање градилишта заштитном оградомm’85,0093,50
Набијање материјала изнад и око цеви употребом вибро жабеm2100,00150,00
Затрпавање канала земљом из ископа са враћањем терена у првобитно стањеm3160,00176,00
Додатак ручном ископу за рад у мокром, жилама и пањевимаm3150,00165,00