ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ КОРИСНИКА

Промена корисника, односно пренос власништва, врши се на лични захтев на основу:

  • Решења о преносу власништва (Уговор о купопродаји или Уговор о поклону или Решења о наследству)
  • Да би захтев био спроведен мора се доставити комплетна документација и дуг мора бити измирен у целости. Упит у стање дуга можете послати овде

Напомена:

Захтев за промену корисника подноси се лично у просторијама ЈКП Водовод Златибор у улици Александра Карађорђевића 6/а у Чајетини