ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ КОРИСНИКА

Промена корисника, односно пренос власништва, врши се на лични захтев на основу:

 • Решења о преносу власништва (Уговор о купопродаји или Уговор о поклону или Решења о наследству)
 • Доказа о уплати таксе за промену корисника по важећем ценовнику ЈКП Водовод Златибор (нацрт уплатнице можете преузети овде)
 • Да би захтев био спроведен мора се доставити комплетна документација и дуг мора бити измирен у целости. Упит у стање дуга можете послати овде

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Документ (jpg/pdf file) који се потражује мора бити приложен уз захтев
 • Корисници који уз захтев приложе Решење о наследству ослобођени су плаћања таксе за промену корисника
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за промену корисника биће аутоматски одбијен

  1) ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ КОРИСНИКУ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  АДРЕСА (обавезно)*

  КАТ.ПАРЦЕЛА МЕРНОГ МЕСТА (обавезно)*

  ШИФРА КОРИСНИКА (опционо)

  2) ПОДАЦИ О НОВОМ КОРИСНИКУ

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

  АДРЕСА (УЛИЦА И БРОЈ) (обавезно)*

  МЕСТО (обавезно)*

  ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  ПИБ ЗА ПРАВНА ЛИЦА (обавезно)*

  АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА (обавезно)*

  НАПОМЕНА (обавезно)*

  Документ прилога (jpg/pdf file) (обавезно)*
  -скениран уговор у pdf формату

  -доказ о уплати таксе

  -доказ о уплати дуга