ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ АДРЕСЕ ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Документ (jpg/pdf file) који се потражује мора бити приложен уз захтев
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за промену адресе за доставу рачуна биће аутоматски одбијен

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИЛИ НАЗИВ ФИРМЕ (обавезно)*

  ШИФРА КОРИСНИКА (обавезно)*

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

  АДРЕСА (обавезно)*

  МЕСТО (обавезно)*

  ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  ПИБ ЗА ПРАВНА ЛИЦА (обавезно)*

  СТАРА АДРЕСА (обавезно)*

  НОВА АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА (обавезно)*

  НАПОМЕНА (опционо)

  Документ прилога (jpg/pdf file) (обавезно)*
  -копија личне карте