• Где се контролише вода?

    Контрола квалитета воде врши се у лабораторији ЈКП Водовод Златибор 8 пута дневно, односно на свака 3 сата, као и у Заводу за јавно здравље Ужице једном седмично

  • Завод за јавно здравље Ужице

    Контрола хигијенске исправности воде за пиће и издавање стручног мишљења о хигијенској исправности воде за пиће врши се једном седмично у Заводу за јавно здравље Ужице.

  • Контрола квалитета воде за пиће 24/7

    Контролу квалитета воде вршимо на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98, 44/99 и 28/19)