Поштовани суграђани и суграђанке,
У периоду од 20. децембра 2021. до 20. јануара 2022. године општина Чајетина спроводи испитивање задовољства корисника комуналних услуга у нашој општини. Овим испитивањем биће обухваћене услуге сакупљања и одлагања комуналног отпада, одржавања комуналне хигијене и одржавања јавних зелених површина (које пружа КЈП „Златибор“ Чајетина), услуге снабдевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода (које пужа ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина). Осим тога, у процес испитивања укључено је и ЈП „Голд гондола“ Златибор, које, такође, пружа једну врсту комуналне делатности – превоз путника.
Кроз ово испитивање желимо да чујемо Ваше мишљење о квалитету поменутих услуга и унапредимо комуникацију између грађана, општине и јавних предузећа. Упитник је анониман и подаци ће бити коришћени искључиво за унапређење комуналних услуга.
Позивамо Вас да попуните упитник који можете преузети на наплатним местима КЈП „Златибор“ и ЈКП „Водовод Златибор“, на почетној станици Голд гондоле (билетарници), на Инфо центру општине Чајетина, у пословним просторијама Комуналне милиције на Златибору, и исте оставите на поменутим местима. Упитник можете попунити и електронским путем на званичном веб сајту оптшине (www.cajetina.org.rs), на сајтовима комуналних предузећа online упитник (www.kjpzlatibor.rs), (www.vodovod-zlatibor.org), (www.goldgondola.rs), као и на Фејсбук страницама поменутих предузећа.
Уколико су Вам потребне додатне информације, пишите нам на имejл: info@kjpzlatibor.rs.
(Вест објављена дана 29. децембра 2021. године)