Основни подаци о фирми

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“ (матични број 20302976,  ПИБ 105060489) је јавно комунално предузеће које је основала Општина Чајетина , са седиштем у улици Александра Карађорђевића 6/а у Чајетини, скраћеног назива ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР.

Одговорно лице јe в.д. директор Мирослав Ђокић. Предузеће је основано 27.12.2006. године. Претежна делатност је 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција водe.

Предузеће се бави сакупљањем, прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета и одржавањем објеката и уређаја водоводног система, уклањањем отпадних и атмосферских вода канализацијом, постављањем канализационе мреже и друго.

Контакт телефон : 031/3831-805

Факс: 031/3831-805, 031/3831-909

Број телефона дежурног водоинсталатера: 069/310-3000

Телефон и web адреса за пријем рекламација: 0800/333-113 (сваким радним даном од 07h до 15h) / racunovodstvo@vodovod-zlatibor.org

Wed адреса: www.vodovod-zlatibor.org

Е mail: office@vodovod-zlatibor.org

Oвде можете преузети СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“