ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2024. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2023. годину – Измена број 3. (од 17.11.2023.)

План јавних набавки за 2023. годину – Измена број 2. (од 20.10.2023.)

План јавних набавки за 2023. годину – Измена број 1. (од 24.02.2023.)

План јавних набавки за 2023. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2022. годину – Изменa број 3.

План јавних набавки за 2022. годину – Изменa број 2 .

План јавних набавки за 2022. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2022. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2021. годину – Изменa број 5 .

План јавних набавки за 2021. годину – Изменa број 3 .

План јавних набавки за 2021. годину – Изменa број 2 .

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

План јавних набавки за 2021. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2021. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2020. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2020. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2019. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2019. годину y

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2018. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2018. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2017. годину – Изменa број 2 .

План јавних набавки за 2017. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2017. годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2016. годину – Измена плана број 5 ,

План јавних набавки за 2016. годину – Измена плана број 3