Упоредо са заменом 5000 метара водоводних цеви ФИ 500 магистралног вода од Рибнице до Карауле. Јкп Водовод Златибор изводи, прву фазу на пројекту Сушичка врела, постављање водоводних цеви у дужини од око 5100 метара.
Намера локалне самоуправе, о чему је већ било говора, јесте да се довођењем ове воде реши питање бољег и квалитетнијег водоснабдевања грађана Златибора, Чајетине, Трипкове, Шљивовице, Бранежаца, Криве Реке, Мачката, Мушвета и Голова.
(Вест објављена дана 21. октобра 2021. године)