ПРИЈАВА КВАРА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ДЕЖУРНОГ ВОДОИНСТАЛАТЕРА 0800/333-113

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за пријаву квара биће аутоматски одбијен

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (обавезно)*

  АДРЕСА (обавезно)*

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН (обавезно)*

  Е - MAIL АДРЕСА (обавезно)*

  ОПИС КВАРА (обавезно)*