ЈКП Водовод Златибор, обавештава све кориснике који се водом снадбевају из водосистема „Рибница“, да је након завршетка радова на магистралном цевоводу и поновног успостављања водоснабдевања извршена анализа воде и да су сви испитани узорци након извршених физичко-хемијских и микробиолошких анализа воде за пиће и добијених резултата од стране Завода за јавно здравље Ужице, ХИГИЈЕНСКИ ИСПРАВНИ и у складу са Правиликом о хигијенској исправности воде за пиће.

Употреба такве воде од стране Завода за јавно здравље Ужице, дозвољена је за пиће, одржавање личне хигијене и опште хигијене, за производњу хране и исхрану животиња.

ЈКП Водовод Златибор се овом приликом захваљује свим потрошачима на стрпљењу и разумевању.

(Саопштење издато дана 19. децембра 2022. године)