СТАЊЕ ДУГА

Напомена:

 • Сва поља која су означена са * (звездицом) морају бити попуњена
 • Сваки захтев који је непотпун или који није испунио захтеве из услова за стање дуга биће аутоматски одбијен

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (НАЗИВ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (опционо)

  ШИФРА КОРИСНИКА (обавезно)*

  ЈМБГ (МАТИЧНИ БРОЈ ЗА ПРАВНА ЛИЦА) (опционо)

  E - MAIL (обавезно)*

  БРОЈ ПРЕДМЕТА (опционо)

  УПИТ СТАЊА ДУГА (обавезно)*