Финансијски извештај

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2021.ГОДИНИ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА И ПЛАНУ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Финансијски извештаји из 2021. године су објављени на интернет страници АПР-а.

РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА (III ИЗМЕНА) ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О III ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (III ИЗМЕНА)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ (III измена)

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.09.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА НА ДАН 30.09.2020. године

РЕШЕЊЕ СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА О САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА (II измена) ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О II ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ (II измена)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ (II измена)

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА НА ДАН 30.06.2020. године

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 31.03.2020.

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О I ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ (I измена)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ (I измена)

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗЈАВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

НАПОМЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА О САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.06.2019. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 30.06.2019.

РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗЈАВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

НАПОМЕНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2018.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 30.06.2018.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Финансијски извештаји из 2017. године су објављени на интернет страници АПР-а.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

НАПОМЕНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2017. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2017. године

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.09.2017. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 30.09.2017.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2017. ДО 31.03.2017. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 31.03.2017. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 31.03.2017.

Финансијски извештаји из 2016. године су објављени на интернет страници АПР-а.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2016. ГОДИНЕ (страна 1.)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

НАПОМЕНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 2016. ДО 31.12. 2016. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ 31.12.2016.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09. 2016. ГОДИНЕ

Финансијски извештаји из 2015. године су објављени на интернет страници АПР-а.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

ИЗЈАВА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2015. ГОДИНЕ (страна 1.)

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2015. ГОДИНЕ (страна 2.)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 2015. ГОДИНУ

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ (страна 1.)

ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. Д0 31.12.2015. ГОДИНЕ (страна 2.)

Финансијски извештаји из 2014. године су објављени на интернет страници АПР-а.

ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014.

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.