Monthly Archives: јануар 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се корисници услуге водоснабдевања са Рибничког језера да је вода из јавног водовода и даље за санитарно хигијенске потребе због благо повећане концентрацијe никла тј. изнад МДК вредности дефинисане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист бр. 42/98, 44/99).

Концентрације никла су у зони сигурности у погледу ризика по здравље људи са аспекта смерница Светске здравствене организације за квалитет воде за пиће.

Присуство никла је последица његовог природног садржаја у земљишту и ерозије у региону који је богат рудом фероникла.

ЈКП Водовод Златибор у сарадњи са еминентним институтима, лабораторијама, факултетима и Заводима за јавно здравље врши пробе на измени техничко – технолошког процеса прераде воде како би се наведени проблем што пре решио.

Воду за пиће и припрему хране дистрибуираћемо цистернама (особа за контакт Срђан Радовић, 062/884-9178)


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.