Monthly Archives: фебруар 2019

Обавештење

Поводом објављеног обавештења републичког санитарног инспектора, којим се хотели и установе на Златибору подсећају на Решење о забрани коришћења воде из јавног водовода за пиће и припремање хране, обавештавамо кориснике следеће:

Присуство никла у води последица је његовог природног садржаја у земљишту и вредности концентрације никла у води за пиће су на самој граници максималне дозвољене концентрације. Од стране три установе, које су вршиле испитивање воде за пиће, утврђено је присуство повећаних концентрација никла у вредностима од 25-28μg/l. Ово повећање представља изоловано одступање. У узорцима није утврђено одступање ни микробиолошких, ни осталих физичко-хемијских параметара.

Када су у питању прописани лимити за никл, нашом регулативом је усвојена вредност од 20μg/l, у САД и Канади тај лимит није прописан, док је Светска здравствена организација обавила студије о процени ризика везаним за никл и дала препоручену вредност за воду за пиће од 70μg/l.

Стручни тим Центра за хигијену Градског завода за јавно здравље Београд је, на основу важећег Правилника о хигијенској исправности воде за пиће и Закона о јавном здрављу, дао мишљење да се вода за пиће из предметног водовода може користити без ограничења уз реализацију одређених мера, које ЈКП Водовод Златибор активно предузима.

Овде можете преузети стручно мишљење о резултитима испитивања и процену ризика безбедности воде за пиће из водовода којим управља ЈКП „Водовод Златибор“-Чајетина.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Распоред цистерни на територији Даутовац и Мачкат

Продавница Филиповић

930-1045 и 1400-1515

 

Мачкат центар-црква

1100-1215 и 1530-1615

 

Стојановић-Зарић

1230-1345 и 1630-1700

 

До одступања од наведених термина може доћи због потребе за пуњење цистерне или због временских услова.

ЈКП „Водовод Златибор“


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.