Обавештавамо суграђане да Општина Чајетина у сарадњи са КЈП „Златибор“ Чајетина, ЈКП „Водовод“ Златибор и ЈП „Голд гондола“ Златибор почињу са спровођењем испитивања задовољства корисника пружањем комуналних услуга.

Анкетирањем, које ће бити спроведено у периоду од 1. до 29. фебруара 2024. године, биће обухваћене услуге сакупљања и одлагања комуналног отпада и одржавања комуналне хигијене, услуге снабдевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода, као и услуге превоза путника гондолом.

На основу Закона о комуналним делатностима и одговарајућим одлукама Општине Чајетина, јавна комунална предузећа су у обавези да омогуће грађанима, корисницима услуга да се изјасне о њиховом квалитету. Анкета је сличног садржаја као и претходних година, не захтева пуно времена за попуњавање, те се суграђани позивају да издвоје своје време и испуне упитник.

Упитник ће бити доступан у онлајн верзији, тако да га корисници могу попунити електронским путем на сајтовима јавних предузећа, као и на сајту Општине Чајетина, а биће објављен и на фејсбук страницама истих. Биће доступан и на наплатним местима комуналних предузећа, билетарници Голд гондоле, и инфо центру Општине Чајетина.

Прикупљени подаци биће коришћени искључиво за унапређење услуга које пружају сва три јавна предузећа.

Упитник за испитивање задовољства корисника и корисница комуналних услуга у општини Чајетина можете попунити овде.