Јавне набавке 2015. – 2018. година

План јавних набавки за 2018. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину – Изменa број 2 .

План јавних набавки за 2017. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину – Измена плана број 5

План јавних набавки за 2016. годину – Измена плана број 3

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈНMВ-д 15/18 Пумпни агрегат  75 kw

Добра

Јавна набавка мале вредности

21.12.2018. до 12:00 сати

22.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

26.12.2018.

Одлука о додели уговора

18.12.2018.

Питања и одговори

11.12.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 14/18 АУТО ГУМЕ

Добра

Јавна набавка мале вредности

17.12.2018. до 12:00 сати

17.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

27.12.2018.

Одлука о додели уговора

05.12.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 12/18 Комбинована грађевинска машина са чекићем и V плугом

Добра

Отворени поступак

17.12.2018. до 12:00 сати

09.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

24.12.2018.

Одлука о додели уговора

16.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 11/18 ВОДОМЕРИ

Добра

Отворени поступак

17.12.2018. до 12:00 сати

08.01.2019.

Обавештење о закљученом уговору

20.12.2018.

Одлука о додели уговора

08.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 13/18 Пумпе за воду

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.11.2018. до 12:00 сати

28.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

16.11.2018.

Одлука о додели уговора

02.11.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 10/18 Трактор са раоником

Добра

Отворени поступак

03.12.2018. до 12:00 сати

26.12.2018.

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018.

Одлука о додели уговора

29.10.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 08/18 Сигурносни кугла вентили

Добра

Отворени поступак

26.10.2018. до 12:00 сати

28.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору

06.11.2018.

Одлука о додели уговора

22.10.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори

18.10.2018.

Питања и одговори

12.10.2018.

Питања и одговори

21.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 09/18 Водоводни материјал II

Добра

Отворени поступак

29.10.2018. до 12:00 сати

23.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

16.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

25.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 12/18 Средства личне заштите II

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.10.2018. до 12:00 сати

26.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

11.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

05.10.2018.

Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

18.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 11/18 Камени агрегат, јаловина

Добра

Јавна набавка мале вредности

24.09.2018. до 12:00 сати

25.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

25.09.2018.

Одлука о додели уговора

14.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 10/18 Aлуминијум сулфат

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.09.2018. до 12:00 сати

05.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору

20.09.2018.

Одлука о додели уговора

05.09.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 09/18 Натријум хипохлорит

Добра

Јавна набавка мале вредности

29.08.2018. до 12:00 сати

18.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

03.09.2018.

Одлука о додели уговора

09.08.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 07/18 PPR водоводне цеви и фитинг

Добра

Отворени поступак

28.08.2018. до 12:00 сати

24.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

29.08.2018.

Одлука о додели уговора

26.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 06/18 Водоводне полиетиленске (РЕ) цеви

Добра

Отворени поступак

27.08.2018. до 12:00 сати

20.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору

29.08.2018.

Одлука о додели уговора

23.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-р 08/18 Израда истражно-експлоатационог бунара ИЕБГ-1/18 Грабовица

Радови

Јавна набавка мале вредности

30.07.2018. до 12:00 сати

28.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору

06.08.2018.

Одлука о додели уговора

24.07.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори

23.07.2018.

Питања и одговори

12.07.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 07/18 Средства личне заштите I-2

Добра

Јавна набавка мале вредности

02.07.2018. до 12:00 сати

10.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 3

03.07.2018.

Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

14.06.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 05/18 ВОДОНЕПРОПУСНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ШАХТЕ

Добра

Отворени поступак

25.06.2018. до 12:00 сати

31.07.2018.

Обавештење о закљученом уговору

03.07.2018.

Одлука о додели уговора

23.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 06/18 Средства личне заштите I

Добра

Јавна набавка мале вредности

21.05.2018. до 12:00 сати

13.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

11.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

05.06.2018.

Обавештење о обустави поступкa Партија 6
Обавештење о обустави поступкa Партија 3
Обавештење о обустави поступкa Партија 2

29.05.2018.

Одлука о обустави поступка Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о обустави поступка Партија 3
Одлука о обустави поступка Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

17.05.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

09.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 04/18 ЛГ ВОДОВОДНИ ФИТИНГ

Добра

Отворени поступак

04.06.2018. до 12:00 сати

11.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

04.06.2018.

Одлука о додели уговора

10.05.2018.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори

04.05.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 05/18 ОСИГУРАЊЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

14.05.2018. до 12:00 сати

19.04.2019.

Одлука о измени уговора

29.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору

17.05.2018.

Одлука о додели уговора

04.05.2018.

Допуна конкурсне документације
Питања и одговори

27.04.2018.

Измена конкурсне документације

24.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 03/18 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I

Добра

Отворени поступак

14.05.2018. до 12:00 сати

25.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

16.05.2018.

Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

12.04.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 02/18 НАБАВКА ГОРИВА

 Добра

Отворени поступак

30.04.2018. до 12:00 сати

01.06.2018.

Обавештење о закљученом уговору

09.05.2018.

Одлука о додели уговора

25.04.2018.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори

29.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 04/18 РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ

Добра

Јавна набавка мале вредности

02.04.2018. до 12:00 сати

03.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3

26.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

12.04.2018.

Одлука о додели уговора Партија 8
Одлука о додели уговора Партија 7
Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

21.03.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 03/18 ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.03.2018. до 12:00 сати

16.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

02.03.2018.

Одлука о додели уговора

19.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 02/18 ТЕЧНИ  ХЛОР

Добра

Јавна набавка мале вредности

28.02.2018. до 12:00 сати

20.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

28.02.2018.

Одлука о додели уговора

14.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 01/18 Половна возила, мања теретна

Добра

Јавна набавка мале вредности

12.02.2018. до 12:00 сати

26.02.2018.

Обавештење о закљученом уговору

19.02.2018.

Одлука о додели уговора

01.02.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 01/18 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Добра

Отворени поступак

23.02.2018. до 12:00 сати

20.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору

27.02.2018.

Одлука о додели уговора

18.01.2018.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 16/17 Водоводне полиетиленске (РЕ) цеви

Добра

Отворени поступак

30.01.2018. до 12:00 сати

02.03.2017.

Обавештење о закљученим уговорима за Партију 1 и 2

06.02.2017.

Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора

18.12.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 20/17 Виљушкар плински, полован

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.01.2018. до 12:00 сати

24.01.2018.

Обавештење о закљученом уговору

15.01.2018.

Одлука о додели уговора

28.12.2017.

Измена конкурсне документације

25.12.2017.

Позив за подношење понуда

21.12.2017.

Конкурсна документација

ЈНМВ – р 19/17 Асфалтирање приступне саобраћајнице постројењу за прераду воде Рибница, Златибор

Радови

Јавна набавка мале вредности

24.11.2017. до 12:00 сати

28.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

16.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 15/17 Универзалне спојнице

Добра

Отворени поступак

11.12.2017. до 12:00 сати

22.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2017.

Одлука о додели уговора

09.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 18/17 ГНСС уређај за ГИС

Добра

Јавна набавка мале вредности

24.11.2017.до 12:00 сати

05.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

27.11.2017.

Одлука о додели уговора

02.11.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 17/17 Пумпа за воду

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.11.2017.до 12:00 сати

27.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2017.

Одлука о додели уговора

25.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 16/17 Хоризонтална вишестепена пумпа за воду

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.11.2017.до 12:00 сати

27.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

10.11.2017.

Одлука о додели уговора

25.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 15/17 Вертикална вишестепена пумпа за воду

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.11.2017.до 12:00 сати

27.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

10.11.2017.

Одлука о додели уговора

24.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 14/17 Водоводни фитинг, по партијама

Добра

Отворени поступак

23.11.2017.до 12:00 сати

25.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

05.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

04.12.2017.

Одлука о додели уговора

28.11.2017.

Одлука о додели уговора

23.10.2017.

Позив за подношење понуда

20.10.2017.

Конкурсна документација

ЈНМВ-д 14/17 Машина за чеоно заваривање

Добра

Јавна набавка мале вредности

26.10.2017.до 12:30 сати

08.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

30.10.2017.

Одлука о додели уговора

17.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 13/17 Водомери са даљинским управљањем

Добра

Отворени поступак

13.11.2017.до 12:00 сати

04.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2017.

Одлука о додели уговора

13.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-р 13/17 –  Подбушење

Радови

Јавна набавка мале вредности

13.10.2017.до 12:00 сати

24.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

17.10.2017.

Одлука о додели уговора

04.10.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 12/17 Канализационе коруговане цеви

Добра

Отворени поступак

25.10.2017.до 12:00 сати

06.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

30.10.2017.

Одлука о додели уговора

06.10.2017.

Питања и одговори

22.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 11/17 Универзалне спојнице

Добра

Отворени поступак

20.10.2017.до 12:00 сати

31.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

24.10.2017.

Одлука о додели уговора

20.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 10/17 Поцинковани водоводни фитинг

Добра

Отворени поступак

09.10.2017.до 12:00 сати

18.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

11.10.2017.

Одлука о додели уговора

07.09.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 09/17 МЅ сигурносни вентили

Добра

Отворени поступак

25.08.2017.до 12:00 сати

13.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору

07.09.2017.

Одлука о додели уговора

10.08.2017.

Измена конкурсне документације

24.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 08/17 Водоводне PЕ цеви

Добра

Отворени поступак

21.08.2017.до 12:00 сати

01.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору

11.10.2017.

Одлука о додели уговора

29.09.2017.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

14.09.2017.

Обавештење о закљученом уговору

25.08.2017.

Одлука о додели уговора

14.08.2017.

Питања и одговори
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

11.08.2017.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

07.08.2017.

Питања и одговори

03.08.2017.

Измена конкурсне документације

01.08.2017.

Измена конкурсне документације

31.07.2017.

Питања и одговори

12.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 12/17  Натријум хипохлорит

Добра

Јавна набавка мале вредности

17.07.2017.до 12:00 сати

03.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору

19.07.2017.

Одлука о додели уговора

07.07.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 07/17 НАБАВКА ГОРИВА

Добра

Отворени поступак

12.07.2017.до 12:00 сати

14.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору

14.07.2017.

Одлука о додели уговора

12.06.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ППБО-д 02/17 Водоводне полиетиленске цеви

Добра

Преговарачки поступак без објаве позива

13.06.2017.до 11:00 сати

20.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору

13.06.2017.

Одлука о додели уговора

09.06.2017.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 11/17 –  Бетон МБ 30

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.05.2017.до 12:00 сати

06.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору

24.05.2017.

Одлука о додели уговора

11.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 10/17 Средства личне заштите

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.05.2017.до 12:00 сати

09.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору партија 10
Обавештење о закљученом уговору партија 9
Обавештење о закљученом уговору партија 6
Обавештење о закљученом уговору партија 5
Обавештење о закљученом уговору партија 4
Обавештење о закљученом уговору партија 3

06.06.2017.

Обавештење о закљученом уговору партија 8
Обавештење о закљученом уговору партија 7
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Обавештење о закљученом уговору партија 1

24.05.2017.

Одлука о додели уговора партија 10
Одлука о додели уговора партија 9
Одлука о додели уговора партија 8
Одлука о додели уговора партија 7
Одлука о додели уговора партија 6
Одлука о додели уговора партија 5
Одлука о додели уговора партија 4
Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

12.05.2017.

Питања и одговори

05.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 09/17 Набавка осигурања

Услуге

Јавна набавка мале вредности

12.05.2017.до 12:00 сати

30.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

18.05.2017.

Одлука о додели уговора

05.05.2017.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Допуна конкурсне документације

03.05.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 06/17 Водоводни фитинг

Добра

Отворени поступак

25.05.2017.до 12:00 сати

29.06.2017.

Обавештење о закљученим уговорима

06.06.2017.

Одлука о додели уговора партија 5
Одлука о додели уговора партија 4
Одлука о додели уговора партија 3
Одлука о додели уговора партија 2
Одлука о додели уговора партија 1

16.05.2017.

Допуна конкурсне документације

25.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 08/17 Подграда за спречавање обрушавања страна ископа

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.04.2017.до 12:00 сати

05.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

27.04.2017.

Одлука о додели уговора

18.04.2017.

Oбавештење о продужења рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

13.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 06/17 Хидраулички чекићи за мини багер

Добра

Јавна набавка мале вредности

25.04.2017.до 12:00 сати

26.04.2017.

Одлука о додели уговора

13.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 07/17 Aлуминијум сулфат

Добра

Јавна набавка мале вредности

27.04.2017.до 12:00 сати

24.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

03.05.2017.

Одлука о додели уговора

12.04.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д БРОЈ 05/2017 Водонепропусни ревизиони канализациони шахтови

Добра

Отворени поступак

21.04.2017.до 10:00 сати

25.05.2018.

Одлука о измени уговора

05.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору

25.04.2017.

Одлука о додели уговора

31.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ д БРОЈ 05/2017 КАМЕНИ АГРЕГАТ

Добра

Јавна набавка мале вредности

05.04.2017.до 10:00 сати

27.08.2018.

Одлука о измени уговора

25.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору

18.04.2017.

Измена одлуке о додели уговора

11.04.2017.

Одлука о додели уговора

31.03.2017.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 04/17 Пумпа за воду

Добра

Јавна набавка мале вредности

30.03.2017. године до 12 часова

19.04.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

05.04.2017. године

Одлука о додели уговора

20.03.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 04/17 Електрофузиони фитинг

Добра

Отворени поступак

19.04.2017. године до 12 часова

04.05.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

20.04.2017. године

Одлука о додели уговора

13.03.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ у 03/2017 Баждарење водомера

Услуге

Јавна набавка мале вредности

23.02.2017. године до 10 часова

27.02.2017. године

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

14.02.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ППОП-д 01/17 Полован трактор

Добра

Преговарачки поступак са објавом позива

13.03.2017. године до 12 часова

30.03.2017. године

Обавештење о обустави поступкa

15.03.2017. године

Одлука о обустави поступка

22.02.2017. године

Измена позива за подношење понуда
Измена конкурсне документације

14.02.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 03/17 Кућни и комбиновани водомери

Добра

Отворени поступак

15.03.2017. године до 10 часова

16.03.2017. године

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

01.03.2017. године

Измена конкурсне документације

13.02.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 02/17 Полиелектролит

Добра

Јавна набавка мале вредности

22.02.2017. године до 12 часова

07.03.2017.године

Обавештење о закљученом уговору
27.02.2017.године Одлука о додели уговора

14.02.2017. године

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори

10.02.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 01/17 ТЕЧНИ ХЛОР

Добра

Јавна набавка мале вредности

14.02.2017. године до 12 часова

27.02.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

14.02.2017. годинe

Одлука о додели уговора

06.02.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 02/17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Добра

Отворени поступак

27.02.2017. године до 12 часова

31.03.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

02.03.2017. године

Одлука о додели уговора

23.02.2017. године

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори

25.01.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 01/17 Универзалне спојнице

Добра

Отворени поступак

20.02.2017. године до 12 часова

06.03.2017. године

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне 

21.02.2017. године

Одлука о додели уговора

25.01.2017. године

Допуна конкурсне документације

18.01.2017. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 16/16 ПОЛОВАН ТРАКТОР

Добра

Отворени поступак

30.01.2017. године до 12 часова

14.02.2017. године

Обавештење о обустави поступка

01.02.2017. године

Одлука о обустави поступка

28.12.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 24/16 Филтерска испуна

Добра

Јавна набавка мале вредности

13.01.2017. године до 12 часова

07.02.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

23.01.2017. године

Одлука о додели уговора

27.12.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 23/16 Прљава ризла

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.01.2017. године до 12 часова

01.02.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

17.01.2017. године

Одлука о додели уговора

30.12.2016. године

Измена конкурсне документације

23.12.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 13/16 MИНИ БАГЕР

Добра

Отворени поступак

12.01.2017. године до 12 часова

02.03.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

24.01.2017. године

Одлука о додели уговора

23.12.2016. године

Питања и одговори

29.11.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 15/16 Водоводни фитинг

Добра

Отворени поступак

11.01.2017. године до 12 часова

27.01.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

16.01.2017. године

Одлука о додели уговора

05.12.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 14/16 MЅ сигурносни пропусни вентили са куглом

Добра

Отворени поступак

11.01.2017. године до 12 часова

27.01.2017. године

Обавештење о закљученом уговору

16.01.2017. године

Одлука о додели уговора

05.12.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 22/16 Полиелектролит

Добра

Јавна набавка мале вредности

08.11.2016. године до 12 часова

01.12.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

10.11.2016. године

Одлука о додели уговора

27.10.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 21/16 Алуминијум сулфат

Добра

Јавна набавка мале вредности

07.11.2016. године до 12 часова

01.12.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

16.11.2016. године

Одлука о додели уговора

26.10.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 20/16 Натријум хипохлорит

Добра

Јавна набавка мале вредности

03.10.2016. године до 12 часова

19.10.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

04.10.2016. године

Одлука о додели уговора

22.09.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте

Добра

Отворени поступак

03.10.2016. године до 12 часова

07.11.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

13.10.2016. године

Одлука о додели уговора

16.09.2016. године

Измена конкурсне документације

01.09.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 ЈНМВ-д 19/16 Резервни ауто делови

Добра

Јавна набавка мале вредности

05.09.2016. године до 12 часова

04.10.2016. године

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

29.09.2016. године

Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

14.09.2016. године

Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

23.08.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 18/16 НАБАВКА ГОРИВА

Добра

Јавна набавка мале вредности

24.08.2016. године до 12 часова

15.09.2016. године

Oбавештење о закљученом уговору

26.08.2016. године

Одлука о додели уговора

11.08.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д БРОЈ 09/2016 Комбиновани водомери са модулима за даљинско очитавање

Добра

Отворени поступак

22.08.2016. године до 10 часова

24.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2016. године

Одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

25.07.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна докуменПозив за подношење понудатација

ЈНВВ д БРОЈ 10/2016 Комбиновани водомери

Добра

Отворени поступак

22.08.2016. године до 10 часова

06.09.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2016. године

Одлука о додели уговора

25.07.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ -д 11/16 Кућни водомери чији је бројач потопљен у воду

Добра

Отворени поступак

22.08.2016. године до 10 часова

06.09.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

24.08.2016. године

Одлука о додели уговора

25.07.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 08/2016 Нова комбинована грађевинска машина

Добра

Отворени поступак

17.08.2016. године до 10 часова

31.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

19.08.2016. године

Одлука о додели уговора

18.07.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 17/16 Услуге туђе механизације

Услуга

Јавна набавка мале вредности

22.07.2016. године до 10 часова

03.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

25.07.2016. године

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

14.07.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д БРОЈ 07/2016 Водоводни фитинг

Добра

Отворени поступак

11.08.2016. године до 10 часова

30.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

19.08.2016. године

Одлука о додели уговора

05.08.2016. године

Измена конкурсне документације 2
Измена конкурсне документације

04.08.2016. године

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

12.07.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д 06/2016 Kанализационе коруговане цеви

Добра

Отворени поступак

22.07.2016. године до 10 часова

05.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

26.07.2016. године

Одлука о додели уговора

24.06.2016. године

Закључак о исправци конкурсне документације
Измена конкурсне документације

23.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д 05/2016 Канализационе PVC цеви

Добра

Отворени поступак

22.07.2016. године до 10 часова

 

05.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

26.07.2016. године

Одлука о додели уговора

23.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д 04/2016 Водоводне ПЕ цеви

Добра

Отворени поступак

22.07.2016. године до 10 часова

05.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

26.07.2016. године

Одлука о додели уговора

23.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 16/16  Услуга стручног надзора у поступку пројектовања и изградње ППОВ Златибор

Услуга

Јавна набавка мале вредности

01.07.2016. године до 12 часова

14.11.2016. године

Одлука о измени уговора

21.07.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

07.07.2016. године

Одлука о додели уговора

17.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д 02/2016 Елементи за електрофузионо заваривање – електрофузиони фитинг

Добра

Отворени поступак

15.07.2016. године до 10 часова

15.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2016. године

Одлука о додели уговора

17.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ д 03/2016 Унивeрзалнe (Multi-Joint) спојницe

Добра

Отворени поступак

15.07.2016. године до 10 часова

02.08.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

22.07.2016. године

Одлука о додели уговора

17.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНПП-д 02/16 Испуна за филтерска постројења (антрацит)

Добра

Преговарачки поступак набавке без објављивања позива

16.06.2016. године до 11 часова

16.06.2016. године

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

13.06.2016. године

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 15/16 Услуга осигурања

Услуга

Јавна набавка мале вредности

22.06.2016. године до 12 часова

23.06.2016. године

Одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

14.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 14/16 Средства личне

заштите 2

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.06.2016. године до 12 часова

21.06.2016. године

Одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

10.06.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 13/16 Услуга осигурања

Услуга

Јавна набавка мале вредности

08.06.2016. године до 12 часова

22.06.2016. године

Одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

14.06.2016. године

Обавештење о обустави поступка

08.06.2016. године

Одлука о обустави поступка

25.05.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНПП-д 01/16 Филтерска поља

Добра

Преговарачки поступак без објављивања позива

07.06.2016.године до 12 часова

08.06.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

07.06.2016. године

Одлука о додели уговора

06.06.2016. године

Исправка конкурсне документације

03.06.2016. године

Обавештење о покретању истог поступка
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 12/16 Средства личне заштите

Добра

Јавна набавка мале вредности

26.05.2016. године до 12 часова

11.07.2016. године

Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3

17.06.2016. године

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

09.06.2016. године

Обавештење о обустави поступка Партија 2
Обавештење о обустави поступка Партија 1

01.06.2016. године

Одлука о додели уговора Партија 8
Одлука о додели уговора Партија 7
Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3

31.05.2016. године

Одлука о обустави поступка Партија 2
Одлука о обустави поступка Партија 1

11.05.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 11/16 Хемикалије за прераду воде-активни угаљ

Добра

Јавна набавка мале вредности

05.05.2016. године до 12 часова

30.05.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

19.05.2016. године

Одлука о додели уговора

27.04.2016. године

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

28.04.2016. године

Питања и одговори

27.04.2016. године

Питања и одговори

20.04.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у  09/16 Резервни делови за моторна возила

Добра

Јавна набавка мале вредности

18.04.2016. године до 13 часова

09.05.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

20.04.2016. годинe

Одлука о додели уговора

08.04.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 10/16 Водоводне цеви

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.04.2016. године до 12 часова

04.05.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

12.04.2016. године

Одлука о додели уговора

01.04.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ 08/2016 Ултразвучни преносни уређај за мерење протока воде у цевима и мерача дебљине зида цеви

Добра

Јавна набавка мале вредности

31.03.2016. године до 13 часова

14.04.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

07.04.2016. године

Одлука о додели уговора

24.03.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 07/16 Канализационе цеви

Добра

Јавна набавка мале вредности

28.03.2016. године до 12 часова

11.04.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

29.03.2016. године

Одлука о додели уговора

18.03.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 06/16 Израда пројекта за постројење за озонизацију воде

Услуга

Јавна набавка мале вредности

31.03.2016. године до 12 часова

18.04.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

05.04.2016. године

Одлука о додели уговора

21.03.2016. године

Питања и одговори

11.03.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 05/16 Електро фузиони фитинг

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.03.2016. године до 12 часова

21.03.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2016. године

Одлука о додели уговора

02.03.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 04/16 Пумпe за ППВ Рибница Q – 50 l/s

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.03.2016. године до 11 часова

05.09.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

11.08.2016. године

Одлука о додели уговора

09.06.2016. године

Обавештење о делимичном поништењу поступка

07.06.2016. године

Обавештење понуђачима о решењу РК по ЗЗП

29.03.2016. године

Обавештење о поднетом ЗЗП

25.03.2016. године

Одлука о додели уговора

07.03.2016. године

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације
Питања и одговори

03.03.2016. године

Питања и одговори

25.02.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 03/16 Пумпа за ППВ Рибница Q – 80 l/s

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.03.2016. године до 11 часова

16.06.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

06.06.2016. године

Обавештење понуђачима о решењу РК по ЗЗП

29.03.2016. године

Обавештење о поднетом ЗЗП

25.03.2016. године

Одлука о додели уговора

07.03.2016. године

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена и допуна конкурсне документације

04.03.2016. године

Питања и одговори

18.02.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 02/16 Кућни водомери

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.02.2016. године до 12 часова

10.03.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

19.02.2016. године

Одлука о додели уговора

03.02.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 01/16 Набавка електричне енергије

Добра

Отворени поступак

26.02.2016. године до 12 часова

14.03.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

29.02.2016. године

Одлука о додели уговора

27.01.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д бр. 01/16 Универзалне спојнице за водоводне цеви  

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.02.2016. године до 12 часова

 

11.02.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

02.02.2016. године

Одлука о додели уговора

22.01.2016. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ – р 08/15 Пројектовање и изградња постројења за пречишчавање комуналних отпадних вoда (ППОВ) Златибор

Радови

Отворени поступак

19. 02. 2016. године до 12 часова

27.03.2019. године

Одлука о измени уговора
18.01.2019. године Одлука о измени уговора

15.05.2018. године

Одлука о измени уговора

20.02.2017. године

Одлука о измени уговора

12.04.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

18.03.2016. године

Одлука о додели уговора

11.02.2016. године

Information on the extension of the deadline for submitting bids
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

21.01.2016. године

Питања понуђача и одговор наручиоца

04.01.2016. године

Позив за подношење понуда
INVITATION TO BID
Конкурсна документација

  ЈНМВ-д бр. 08/15  Раоници за чишћење снега снега

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.12.2015. године до 12 часова

06.01.2016. године

Обавештење о закљученом уговору

03.12.2015. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 07/15 Пумпе за дозирање алуминијум сулфата

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.12.2015. године до 12 часова

9.12.2015. године

Обавештење о закљученом уговору

02.12.2015. године

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.