Јавне набавке 2019. година

План јавних набавки за 2019. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2019. годину

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈНМВ-д 21/19 Aлуминијум сулфат

Добра

Јавна набавка мале вредности

15.11.2019. до 12:00 сати

03.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору

19.11.2019.

Одлука о додели уговора

04.11.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 20/19 Кварцни песак за пречишћавање воде

Добра

Јавна набавка мале вредности

28.10.2019. до 12:00 сати

25.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2019.

Одлука о додели уговора

15.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 08/19 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ  II/III 

Добра

Отворени поступак

14.11.2019. до 12:00 сати

09.12.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4

27.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

19.10.2019.

Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4

15.10.2019.

Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

11.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 19/19 Јаловина и камени агрегат (ризла)

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.10.2019. до 12:00 сати

25.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

17.10.2019.

Одлука о додели уговора

04.10.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 07/19 Челичне шавне цеви

Добра

Отворени поступак

28.10.2019. до 12:00 сати

14.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2019.

Одлука о додели уговора

27.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 18/19 Средства личне заштите II

Добра

Јавна набавка мале вредности

01.10.2019. до 12:00 сати

01.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

28.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

21.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

08.10.2019.

Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

20.09.2019.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори
Питања и одговори

16.09.2019.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори

10.09.2019.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори

05.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 17/19 Против ударна посуда са уградњом

Добра

Јавна набавка мале вредности

11.09.2019. до 12:00 сати

30.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

11.09.2019.

Одлука о додели уговора

03.09.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 16/19 Брзе спојке за машину CASE

Добра

Јавна набавка мале вредности

09.09.2019. до 12:00 сати

28.10.2019.

Одлука о измени уговора

03.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору

10.09.2019.

Одлука о додели уговора

30.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 15/19 Натријум хипохлорит

Добра

Јавна набавка мале вредности

23.08.2019. до 12:00 сати

11.09.2019.

Обавештење о закљученом уговору

26.08.2019.

Одлука о додели уговора

13.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 14/19 Уређај за уситњавање отпада у фекалној канализацији

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.08.2019. до 12:00 сати

27.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

19.08.2019.

Одлука о додели уговора

07.08.2019.

Измена конкурсне документације

02.08.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 06/19 ППР водоводне цеви и фитинг

Добра

Отворени поступак

16.08.2019. до 12:00 сати

23.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору

19.08.2019.

Одлука о додели уговора

23.07.2019.

Измена конкурсне документације

16.07.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 13/2019 Израда техничке документације за мерна места, надзор и управљање водоводном мрежом на територији општине Чајетина

Услуге

Јавна набавка мале вредности

17.07.2019. до 10:00 сати

19.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

10.07.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 12/2019 Израда пројектне документације за резервоар Врањевина на Златибору

Услуге

Јавна набавка мале вредности

12.07.2019. до 10:00 сати

15.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору
Одлука о додели уговора

04.07.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 11/19 Против ударна посуда са уградњом 

Добра

Јавна набавка мале вредности

06.06.2019. до 12:00 сати

13.06.2019.

Обавештење о обустави поступка

06.06.2019.

Одлука о обустави поступка

28.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-р 10/19 Услуге туђе механизације

Радови

Јавна набавка мале вредности

03.06.2019. до 12:00 сати

08.07.2019.

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2019.

Одлука о додели уговора

03.06.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

30.05.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

22.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 09/19 Средства личне заштите I

Добра

Јавна набавка мале вредности

31.05.2019. до 12:00 сати

25.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

19.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

18.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

13.06.2019.

Обавештење о обустави поступка Партија 5

07.06.2019.

Одлука о обустави поступка Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

16.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 05/2019 Ливено гвоздени фитинг

Добра

Отворени поступак

13.06.2019. до 10:00 сати

28.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

20.06.2019.

Одлука о додели уговора

14.05.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 04/2019 Армирано бетонске цеви са фалцом

Добра

Отворени поступак

23.05.2019. до 10:00 сати

18.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

03.06.2019.

Одлука о додели уговора

23.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 08/19 ОСИГУРАЊЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

07.05.2019. до 12:00 сати

12.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору

15.05.2019.

Одлука о додели уговора

25.04.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

12.04.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 07/19 Путнички ауто

Добра

Јавна набавка мале вредности

08.04.2019. до 12:00 сати

19.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

11.04.2019.

Одлука о додели уговора

21.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 06/19 БЕТОН

Добра

Јавна набавка мале вредности

08.04.2019. до 12:00 сати

15.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

09.04.2019.

Одлука о додели уговора

20.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 03/19 НАБАВКА ГОРИВА

Добра

Отворени поступак

19.04.2019. до 12:00 сати

27.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору

23.04.2019.

Одлука о додели уговора

11.04.2019.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације

20.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 01/19 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ  I

Добра

Отворени поступак

15.04.2019. до 12:00 сати

20.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

14.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 11
Обавештење о закљученом уговору Партија 10

07.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 4

25.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

18.04.2019.

Напомена – оригиналне потписане Одлуке о додели уговора налазе у документацији у предмету
Одлука о додели уговора Партија 11
Одлука о додели уговора Партија 10
Одлука о додели уговора Партија 9
Одлука о додели уговора Партија 8
Одлука о додели уговора Партија 7
Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

03.04.2019.

Измена конкурсне документације
Питања и одговори

19.03.2019.

Измена конкурсне документације

14.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 05/19 ХЛОР

Добра

Јавна набавка мале вредности

22.03.2019. до 12:00 сати

15.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

26.03.2019.

Одлука о додели уговора

12.03.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 04/18 ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ

Добра

Јавна набавка мале вредности

12.03.2019. до 12:00 сати

12.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2019.

Одлука о додели уговора

28.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНMВ-у 03/19 Израда генералног пројекта и претходне студије оправданости за повећање капацитета и допунско пречишћавање воде на ППВ Рибница на Златибору

Услуге

Јавна набавка мале вредности

13.03.2019. до 12:00 сати

08.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

14.03.2019.

Одлука о додели уговора

22.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 02/19 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Добра

Отворени поступак

11.03.2019. до 12:00 сати

16.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору

12.03.2019.

Одлука о додели уговора

07.02.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНMВ-у 02/19 Очитавање водомера

Услуге

Јавна набавка мале вредности

30.01.2019. до 12:00 сати

08.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору

01.02.2019.

Одлука о додели уговора

24.01.2019.

Питања и одговори

22.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНMВ-у 01/19 Чишћење и одржавање административних и др. продсторија

Услуге

Јавна набавка мале вредности

30.01.2019. до 12:00 сати

12.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору

01.02.2019.

Одлука о додели уговора

22.01.2019.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.