Јавне набавке 2020. година

План јавних набавки за 2021. годину – Изменa број 2 .

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ЈКП Водовод Златибор

План јавних набавки за 2021. годину – Изменa број 1 .

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину – Изменa број 1 .

Назив јавне набавке

Предмет јавне набавке

Врста поступка

Рок за достављање понуда

Објављено на порталу јавних набавки и интернет страници

Документација

ЈНМВ-д 08/20 РЕЗЕРВНИ АУТО ДЕЛОВИ

Добра

Јавна набавка мале вредности

10.08.2020. до 12:00 сати

08.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 10
Обавештење о закљученом уговору Партија 8
Обавештење о закљученом уговору Партија 7
Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 3

07.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 12
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

04.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 9
Обавештење о закљученом уговору Партија 6

26.08.2020.

Обавештење о обустави поступка Партија 11

18.08.2020.

Одлука о додели уговора Партија 12
Одлука о обустави поступка Партија 11
Одлука о додели уговора Партија 10
Одлука о додели уговора Партија 9
Одлука о додели уговора Партија 8
Одлука о додели уговора Партија 7
Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

30.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-р 10/20 Израда прекидних комора по пројекту

Добра

Отворени поступак

24.08.2020. до 12:00 сати

14.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору

26.08.2020.

Одлука о додели уговора

14.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 09/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ  III

Добра

Отворени поступак

20.08.2020. до 12:00 сати

22.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 4

07.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

25.08.2020.

Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

10.08.2020.

Питања и одговори

17.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

Добра

Отворени поступак

17.08.2020. до 12:00 сати

14.09.2020.

Обавештење о закљученом уговору

26.08.2020.

Одлука о додели уговора

14.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-р 10/20 Услуге туђе механизације

Услуге

Јавна набавка мале вредности

23.07.2020. до 12:00 сати

24.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

23.07.2020.

Одлука о додели уговора

14.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 09/20 Пумпе за воду

Добра

Јавна набавка мале вредности

20.07.2020. до 12:00 сати

05.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

21.07.2020.

Обавештење о обустави поступка Партија 2

20.07.2020.

Одлука о обустави поступка Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

13.07.2020.

Питања и одговори

08.07.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-у 07/20 Чишћење и одржавање административних и др. просторија

Услуге

Отворени поступак

20.07.2020. до 12:00 сати

03.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору

21.07.2020.

Одлука о додели уговора

17.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 06/20 Очитавање водомера

Услуге

Отворени поступак

20.07.2020. до 12:00 сати

23.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

20.07.2020.

Одлука о додели уговора

17.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 07/20 Kамени агрегат и јаловина II

Добра

Јавна набавка мале вредности

17.06.2020. до 12:00 сати

06.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

17.06.2020.

Одлука о додели уговора

08.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 06/20 Средства личне заштите-летња

Добра

Јавна набавка мале вредности

23.06.2020. до 12:00 сати

15.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

06.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

25.06.2020.

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

04.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 05/20 НАБАВКА ГОРИВА

Добра

Отворени поступак

06.07.2020. до 12:00 сати

29.07.2020.

Обавештење о закљученом уговору

06.07.2020.

Одлука о додели уговора

02.06.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ  I-II /1

Добра

Отворени поступак

19.05.2020. до 12:00 сати

16.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

01.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

28.05.2020.

Одлука о додели уговора Партија 2

20.05.2020.

Одлука о додели уговора Партија 1

05.05.2020.

Измењена конкурсна документација
Питања и одговори

16.04.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-у 05/20 ОСИГУРАЊЕ

Услуге

Јавна набавка мале вредности

05.05.2020. до 12:00 сати

21.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору

07.05.2020.

Одлука о додели уговора

07.04.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 04/20 Kамени агрегат и јаловина

Добра

Јавна набавка мале вредности

30.03.2020. до 12:00 сати

09.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

31.03.2020.

Одлука о додели уговора

18.03.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 03/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I-II

Добра

Отворени поступак

14.04.2020. до 12:00 сати

12.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 4
Обавештење о закљученом уговору Партија 1

04.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 6
Обавештење о закљученом уговору Партија 5
Обавештење о закљученом уговору Партија 3
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

16.04.2020.

Одлука о додели уговора Партија 6
Одлука о додели уговора Партија 5
Одлука о додели уговора Партија 4
Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

17.03.2020.

Измењена конкурсна документација

06.03.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 03/20 АГРЕГАТИ

Добра

Јавна набавка мале вредности

16.03.2020. до 12:00 сати

09.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

03.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

17.03.2020.

Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

27.02.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 02/20 ХЛОР

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.02.2020. до 12:00 сати

12.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.

Одлука о додели уговора

03.02.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНМВ-д 01/20 ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ

Добра

Јавна набавка мале вредности

19.02.2020. до 12:00 сати

16.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору

24.02.2020.

Одлука о додели уговора

03.02.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 02/20 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Добра

Отворени поступак

02.03.2020. до 12:00 сати

07.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору

05.03.2020.

Одлука о додели уговора

31.01.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

ЈНВВ-д 01/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ  I

Добра

Отворени поступак

14.02.2020. до 12:00 сати

25.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

18.02.2020.

Одлука о додели уговора Партија 3
Одлука о додели уговора Партија 2
Одлука о додели уговора Партија 1

14.01.2020.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.