Обавештење

Обавештење

Обавештавају се стални и сезонски корисници услуга ЈКП Водовод Златибор да ће се у складу са чланом 91. Закона о заштити потрошача, рачуни за пружене комуналне услуге почев од јануара 2017. године, достављати месечно, без кашњења и у роковима који омогућавају да корисник услуга прати остварену потрошњу и задужење за обрачунски период од месец дана.

Такође се обавештавају корисници комуналних услуга да поједини водомери нису очитани због снега и ниских температура, како не би дошло до оштећења истих као и због немогућности приступа због закњучаних шахти. Док се не стекну услови таквим корисницима ће се уносити паушална – просечна потрошња од прошле године. Након очитавања водомера у следећим месецима биће извршена корекција унете потрошње, па се моле корисници услуга да омогуће приступ водомеру.

 

ЗА ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

Директор предузећа

Раде Јовановић

Обавештење у ПДФ формату можете преузети овде.


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.