Основни подаци

Јавно комунално предузеће „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“ (матични број 20302976,  ПИБ 105060489) је јавно комунално предузеће које је основала Општина Чајетина , са седиштем у улици Александра Карађорђевића 6/а у Чајетини, скраћеног назива ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР.

Одговорно лице јe директор Раде Јовановић. Предузеће је основано 27.12.2006. године. Претежна делатност је 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција водe.

Предузеће се бави сакупљањем, прерадом сирове воде, дистрибуцијом воде, контролом квалитета и одржавањем објеката и уређаја водоводног система, уклањањем отпадних и атмосферских вода канализацијом, постављањем канализационе мреже и друго.

Контакт телефон : 031/3831-805

Факс: 031/3831-805, 031/3831-909

Број телефона дежурногводоинсталатера: 069/310-3000

Телефон и web адреса за пријем рекламација: 0800/333-113 (сваким радним даном од 07h до 15h) / racunovodstvo@vodovod-zlatibor.org

Wed адреса: www.vodovod-zlatibor.org


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.