ЈКП „Водовод Златибор“: Успешно пословање у 2014. години

ЈКП „Водовод Златибор“: Успешно пословање у 2014. години

ЈКП „Водовод Златибор“: Успешно пословање у 2014. години

 У овој години планирани приходи ЈКП „Водовод Златибор“ су 207.000.000 динара, а расходи 205.600.000 динара, што обећава успешнију 2015. годину. Део средстава биће утрошен на замену дотрајалих водоводних цеви на главном воду на Златибору,
на којем су се током претходне године често дешавале хаварије.Иначе, сумирајући резултате, у претходној години завршено је достарадова на изградњи водоводне и канализационе мреже.

ЈКП „Водовод Златибор“ у прошлој години остварило је добит у висини 1.064.000 динара. Сумирајући резултате може се рећи да је завршено доста радова на изградњи водоводне и канализационе мреже. Радило се у Рибници, Мачкату, Кривој Реци, Даутовцу, продужен је водовод у Гостиљу, реконструисана је дотрајала мрежа у Чајетини и Златибору.
slike za vodovod 1
У 2014. години ЈКП “Водовод“ је изградио око 15 км нове водоводне мреже и око 4 км кишне и канализационе мреже. Замењено је око 450 водомера и урађено око 140 нових прикључака. У наредној години наставиће се радови на реконструкцији мреже, а у плану је изградња нове водоводне и канализационе мреже у Зови, Тић-пољу, Гостиљу и Кривој Реци. Да би у потпуности био решен проблем губитака на мрежи, надлежни из „Водовода“ су се договорили са оснивачем – општином Чајетина, да се крене у етапно мењање главног магистралног цевовода Ø600 од Рибнице ка Златибору.

Такође ће се у овој години кренути и са радовима на изградњи новог цевовода ка Влаовини изнад Тић – поља и повезивањем тог цевовода и новог резервоара са резервоаром на Караули.

извор:http://www.zlatiborpress.rs/

 


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.