Успешна 2014. година за ЈКП „Водовод Златибор“

Успешна 2014. година за ЈКП „Водовод Златибор“

ЈКП „Водовод Златибор“ у години која је на истеку остварило је добит увисини 1.064.000 динара. Сумирајући резултате може се рећи да је завршено доста радова на изградњи водоводне и канализационе мреже. Радило се у Рибници, Мачкату, Кривој Реци, Даутовцу, продужен је водовод у Гостиљу, реконструисана је дотрајала мрежа у Чајетини и Златибору. На јучерашњој скупштини усвојен је план рада и финансијски план за наредну годину, где је акценат стављен на замену дотрајалих водоводних цеви на главном воду на Златибору.

У 2014. години ЈКП “Водовод“ је изградио око 15 км нове водоводне мреже и око 4 км кишне и канализационе мреже. Замењено је око 450 водомера и урађено око 140 нових прикључака. У наредној години наставиће се радови на реконструкцији мреже, а у плану је изградња нове водоводне и канализационе мреже у Зови, Тић-пољу, Гостиљу и Кривој Реци.

slika zlatibor vododov2

Што се тиче инвестиција, у 2014. години је обновљен возни парк. Купљена је камион – цистерна, камион – путарац и преко потребни ровокопач, који ће омогућити ефикаснији рад на ширењу мреже на целокупној територији Општине.

Да би у потпуности био решен проблем губитака на мрежи, надлежни из „Водовода“ су се договорили са оснивачем – општином Чајетина, да се крене у етапно мењање главног магистралног цевовода Ø600 од Рибнице ка Златибору. Такође ће се у 2015. години кренути и са радовима на изградњи новог цевовода ка Влаовини изнад Тић – поља и повезивањем тог цевовода и новог резервоара са резервоаром на Караули.

slike za vodovod 1

Планирани приходи у долазећој години износе 207.000.000,оо а расходи ће бити у висини 205.600.000,оо динара, што значи да ће 2015. бити успешнија од 2014. за ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина.

 

 

извор:http://www.zlatiborpress.rs/


There are many unlawful people who attempt to sell some production of a bad quality, not only replica watches sale. To determine the lawfulness of these operations you can find some online News on replica watches sale resources related to that problem. You ought to understand that you buy some replica watches, so do not think that it will excellently work for hundred years. rolex replica sale are known for their design and outstanding quality and it is the dream of many to wear it on the wrist and flaunt it in style. The name rolex replica sale itself conjures up an image of grandeur and class and they have fascinated people all over the world with their appearance, exclusive mechanism and precision in timing. Among the major rolex replica sale brands, Rolex holds a very important position for its lovely designs and superior quality.